PRF- Platelet Rich Fibrin

PRF står för Platelet Rich Fibrin (blodplättsberikad fibrin). Det är andra generationen av den gamla välkända behandlingen PRP. PRF är känt över hela världen och har ett brett utbud av indikationer, inklusive dermatologi, kosmetika, tandvård, ortopedi och andra medicinska grenar. Den kallas även Vampyrbehandling.

PRF består av ett nätverk av cytokiner, glykemiska kedjor och strukturella glykoproteiner som alla hålls samman av en långsam, naturligt polymeriserad och därmed jämnt strukturerad fibrinmatris. De synergistiska effekterna på läkningsprocessen för dessa biokemiska komponenter är välkända. PRF omvandlas till gel direkt efter injektion och fungerar därför som en filler. Man kan tänka på PRF som en «blodbplättsgel» som kan användas som ett «helande koncentrat»

Både PRF och PRP förbereds från patientens eget blod. Men här upphör likheterna mellan PRP och PRF. PRF centrifugeras med lägre hastighet och under kortare tid så att gränserna mellan de olika lagren inte blir så tydliga. Den lägre hastigheten är mindre traumatisk för cellerna. Det innebär också att en del leukocyter och mesenkymala stamceller finns kvar i den plasma som används för behandling. Blodplättar är mycket ömtåliga och när man centrifugerar i så höga hastigheter som med PRP så kommer en del att förstöras. Fibrinet i PRF bygger ett tredimensionellt nät ungefär som en byggnadsställning. Aktiverade blodplättar och stamceller fastnar i fibrinnätverket och utsöndras sedan i långsam takt i upp till 12 dagar. PRP under några timmar. PRF och PRP innehåller inga främmande ämnen som antikoaguleringsmedel eller en speciell aktivator. Skillnaden mellan behandlingarna ligger i bearbetningen av blodet så att vissa specifika element behålls i PRF.

PRF erhålls genom centrifugering av kundens blod, i rör utan några tillsatser. Den resulterande beredningen är således 100% naturlig och kan tryggt användas i huden. Den representerar revolutionerande regenerering och hudregenereringsprocess med hjälp av stamceller och tillväxtfaktorer som tas från eget blod. Vårt blod innehåller särskilda tillväxtfaktorer som stimulerar proliferation av fibroblaster och keratinocyter, som deltar i produktionen av kollagen och keratin. Dessa spelar en viktig roll i omsättningen av skadade celler och bildandet av nya blodkärl och leder därmed till produktion av en ny vävnad.

Behandlingen upprepas 3–4 ggr under en 2 månaders period. Efter enbart en behandling kan man märka upp till 30% förbättring. Det rekommenderas då att behandlingen upprepas en gång i halvåret eller en gång per år efter behov. En vecka innan behandling är det bra att undvika Ipren eller Treo, Omega 3 samt rödbetsjuice för att minska risken för bl.a. blåmärken.


ÅTERHÄMTNING
Efter proceduren är det möjligt att se rodnad, svullnad och känna minimal smärta i det behandlade området, vilket vanligtvis försvinner inom några timmar till 1 dag, beroende av appliceringsmetoden. De flesta kunder återgår till sin normala aktivitet omedelbart efter behandlingen.

Inom några veckor efter behandlingen syns en allmän förbättring av hudens fukt, struktur och ton. Efter tre till sex veckor börjar utvecklingen av ny kollagen och nya blodkärl, och under de kommande tre till sex månaderna försvinner synbart linjer. Den fulla effekten av behandlingen kan ta upp till två år, beroende på personen men resultatet är långvarigt och värt att vänta på.

Behandling eller konsultation?

Vi erbjuder alla våra kunder, nya som gamla, kostnadsfri personlig konsultation. Vi lyssnar på dina funderingar och förväntningar och gör en noggrann analys.